Pěstováním kávy se zabývá 25 miliónů lidí, z nichž je většina ze zemí tzv. třetího světa a tedy rozvojových zemí, kde pěstování a vývoz kávy výrazně ovlivňuje místní ekonomiky. Vzhledem k velmi časté ekonomické závislosti pěstitelských zemí na kávě, se snaží producenti co nejméně zabránit ztrátám a nabízet kávu v co nejvyšší kvalitě.

Vzhledem k tomu, že jde o velice nákladnou záležitost, dokáží i malí producenti konkurovat velkoplantážím, je to jen otázka výše nákladů. Velkoplantáže sice mají vyšší výnosy, ale zároveň s nimi přichází i vysoké náklady na půdu, pracovní sílu i moderní techniku. Nejde jen o hnojení a zavodňování, ale také o vysazování stromů, které chrání mladé rostliny před sluncem a udržují v půdě vlhkost.

Kávovníky se dají pěstovat téměř všude a nemusí to být jenom na velkých plantážích, ale i třeba na menších mýtinách. Nicméně pěstují se především v tropickém pásu kolem rovníku – mezi obratníky Raka a Kozoroha - který nabízí optimální klimatické podmínky, ale samozřejmě každý druh kávovníku vyžaduje trochu odlišné teploty i podmínky.

Pěstování kávovníku ve vyšších nadmořských výškách je sice náročnější, ale nabízí mnohem kvalitnější kávu. Důvodů k tomu, proč tomu tak je, je hned několik. Vysoká poloha plantáží zajišťuje vyšší obsah kyselin v zrnech a zlepšuje tak jejich chuť. Druhým důvodem je pomalejší růst způsobený chladnými nocemi umožňující plně rozvinout bohaté chuťové vlastnosti. A posledním důležitým faktorem pro pěstování kávovníku i ve vyšších nadmořských výškách jsou časté a pravidelné srážky.

Zajímavostí, která souvisí s pěstováním kávovníků, je bezpochyby to, že kávovníkové plantáže, které se nacházejí v blízkosti deštných pralesů, mají větší výnosy díky včelám z těchto pralesů. Včely opylují keře v blízkosti lesa a zvyšují tak výnosy kávy až o 20%.

Státy Střední a Jižní Ameriky, ostrovy Karibiku, státy Afriky, ostrovní státy v Indickém oceánu, Indie a Vietnam jsou hlavními pěstitelskými oblastmi kávy.
Robusta se pěstuje ve většině zemí. Kvalitnější a žádanější arabika je pěstována obzvláště v Keni, Etiopi, Jemenu a Zimbabwe, ale produkují ji dále změně Střední a Jižní Ameriky mimo Brazílie a malé oblasti v Ekvádoru.

Jen v několika z nich se pěstuje současně arabika i robusta (Pobřeží slonoviny, Angola, Madagaskar).