Konvenční kávy patří k plodinám, které jsou ze všech na světě vůbec nejvíce chemicky ošetřené. Zatímco běžně prodávanými kávami projde při přípravě obrovské množství hnojiv, pesticidů, herbicidů a dalších škodlivých látek, BIO kávy těmito škodlivinami vůbec nejsou zatěžovány. Hnojiva na kávových plantážích musí být 100% organická, jedině tak se výsledná káva může označit jako BIO. Kávovníky se musí pěstovat na zemi, která nebyla vystavena syntetickým pesticidům nebo jiným zakázaným látkam po dobu předcházejících tří let.