Na této stránce budeme prezentovat nabízené služby spojené s naším produktem - kávou.

V nelehké době jsou pochopitelně základní služby spojené s pořádáním besed o kávě, baristických praktických kurzů ve skupinách, prodej kávy sebou i stánkovo - prezentační prodej na festivalech a kulturních akcí, nebo akcích pořádaných městskou samosprávou na základě omezení vládních opatření spojených pro boj s nákazou a nemocí Covid - 19 značně omezeny. Toto respektujeme a s veškerou vážností se opatřením podřizujeme.